CYWILIZACJA,
A WODA PEŁNA ŻYCIA

Grungy concrete background with wooden print

Współczesne życie w aglomeracjach miejskich tak bardzo odbiega od natury, że coraz trudniej nasz organizm jest w stanie to zaakceptować. Stres, brak ruchu, a small amount of water intake, improper diet, improper breathing, increasing the amount of exhaust gas, smog elektromagnetyczny, hałas u coraz młodszych ludzi powodują spadek sprawności, utratę witalności, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, prowadząc do szeregu ustrojowych zaburzeń i różnych chorób.

Każdy żywy organizm zbudowany jest z komórek. Przeciętnie człowiek ma ich 80-100 bilionów. Od prawidłowej pracy tych najmniejszych „żywych cegiełek” zależy stan naszego organizmu. Na przełomie lat 90-tych WHO (The World Health Organization) uznała nową teorię zdrowia i choroby, mówiącą o tym, any disease that begins at the cell level. Zdrowie i doskonałe samopoczucie utrzymywane są przez ciągły proces odnowy organizmu. Everything in this bothers leads to the systematic destruction of cells, or premature aging and diseases rise. Recent research confirms, that the more we have in the body of toxins, tym trudniej następuje wymiana informacji, worse transported nutrients and cells are renewed more slowly. Występuje ścisła korelacja pomiędzy jakością i ilością wypijanej wody, a naszym zdrowiem i energią.

Ciało jest układem precyzyjnie dostrojonych reakcji chemicznych i biologicznych, opierających się na nadzwyczajnych właściwościach wody. W organizmie człowieka pełni ona rolę rozpuszczalnika, rozcieńczalnika i katalizatora. Tworzy system transportu, dostarcza do wszystkich komórek niezbędne składniki odżywcze i odbiera toksyny. Ponadto jest składnikiem wszystkich płynów ustrojowych, ma kluczowe znaczenie w utrzymywaniu właściwej temperatury ciała, a na dodatek jest nośnikiem informacji o czym zapomniano przez wieki.

Ciało noworodka zawiera 95% wody, dorosłego zdrowego człowieka 75%, ludzi starszych zaledwie 65% – 50%. Z wiekiem ubywa nam wody w organizmie, maleje energia, przybywa natomiast toksyn i problemów ze zdrowiem. Przy braku wody w komórkach naszego ciała nieprawidłowe reakcje się nasilają. Unfortunately, the laws of nature are inexorable, the competent metabolism is essential crystal clear, high energy water.

Tym czasem prawie wszyscy pijemy za mało wody. Modern civilization has caused mass access to liquids, which are not always hydrating the body. Dark tea, coffee, piwo, artificial juices, colorful sweet drinks, Processed milk shakes, ice cream and other such "delicacies" after which we reach, often they deprive us of water, instead of delivering it to our cells. Pamiętając, że krew składa się w 95% z wody, wątroba w 80%, mózg w 75% nie trudno sobie wyobrazić jak ciężko pracują nasze organy aby utrzymać stan homeostazy. Już przy niewielkim braku wody pojawia się osłabienie, niepokój, headaches, skoki ciśnienia, zaparcia. Dłuższe niedobory wody zaburzają funkcjonowanie układu nerwowego krążenie, pracę trzustki, nerek i wątroby, kłopoty ze skórą. Barely 2% ubytku wody około-komórkowej może spowodować utratę aż 20% energii organizmu.

Od tysiącleci woda była bohaterką legend, mitów i baśni. Już starożytni przypisywali jej magiczne właściwości czcząc ją jako kolebkę życia. For centuries the mysterious rites and rituals, They were related to the treatment and transfer of vital energy, and in many religions baptism and initiation. Water was attributed magical significance, miejsca z których tryskała najczęściej uważano za święte. Wierzono że mają one dużo energii i idealnie nadają się pod budowę świątyń.

XX century was devoted primarily to research water chemistry. From school we go with conviction, water is the most ordinary substance, a chemical compound consisting of two hydrogen atoms and one atom of oxygen with a simple chemical formula H2O. Od czasu gdy w imię nauki woda odarta została z aury tajemniczości upodobniliśmy ją do wszystkich innych substancji, which can be treated instrumentally. Przez lata postrzegając ją w ten sposób specjaliści stosując najnowsze metody techniczne zaczęli ją sztucznie utrwalać, chemically and mechanically cleaned. As a result, in highly developed countries, where water seemingly in abundance, spożywamy na ogół wodę niskiej jakości, chemically treated water and energy dead.

W dobie obecnych badań naukowych wielu światowych ekspertów uważa, that the new century will belong to the neglected physics of water so far. Badania ostatnich 20 – tu lat z dziedziny fizyki kwantowej oraz biologii dowodzą, everything in the universe vibrates incessantly.

In nature there is a constant communication via vibration, and the absorption takes place not only on the chemical, ale również elektrycznym. According to scientists, the human body does 570 trillion oscillations per second. Przy czym żadna część naszego ciała na poziomie cząstek elementarnych (kwantowym), It does not work alone. The changes in the body occur so quickly, that result in the exchange over 90% całej materii..

Ogrom przemian w naszym ciele uświadamia, że człowiek wcale nie jest stałą masywną budowlą, lecz perfekcyjnym kombinatem chemicznym, w którym w sposób ciągły zachodzą reakcje sterowane przepływającym wzorem informacji. Od sprawności przebiegu tych reakcji zależą nasze stany fizyczne i psychiczne. Przy czym zaledwie 25% ciała to materia stała, 75% of water. In the human body an average for every one molecule of protein fall 10000 cząsteczek wody. Recent years have vindicated researchers, that's water is the best medium for information, a passage for allowing transmission of vital energy in the exchange between cells. Cóż zdrowie zależy od harmonijnego przebiegu energii w organizmie, a sam jej obieg uzależniony jest od ilości i jakości wody. Any disharmony disturbs our functioning, dając złe samopoczucie, time pain and disease.

Intuicyjnie doceniając wodę nasi przodkowie przechowywali ją we wspaniałych jajowatych dzbanach, vases, amphoras of the noblest precious metals and ceramics with high silicon content. Once the water was drawn directly from the source or well. In ancient Rome, the water flowed long, winding aqueducts of wood and stone, ensuring its free flow, Crete waterworks were built with ceramic conical properly connected segments which allowed to keep the primary energy, according to its origin.

Over time, channeling and closing ordinary water pipes stretching many kilometers in a straight line, perturb the natural structure and limited air access. A study conducted at the University of Vienna proved, that today in the tubes under pressure (3-9 barów) 98% of all households have energetically dead water. Information structures are destroyed water, and the oxygen content is much lower than in the wild.

Today, water in the mains supply thanks to continuous monitoring of sanitary hygienically clean, ale to wcale nie oznacza, that is healthy. Water companies protect us provide drinking water, wherein the toxin content does not usually exceed the statutory boundaries. But this is not any guarantee of maintaining the health and well-being.

The increasing air pollution and food reduces the body's tolerance to water contamination and vice versa. Consistent with WHO studies up 80% modern lifestyle diseases is related to the quality of the water consumed.

It has long been not enough boil water, purifying equipment is required such as good carbon filters - Ceramic, filtry osmotyczne czy destylatory itp. Tak oczyszczona woda najczęściej jest czysta, ale martwa.

Scientific experiments have shown, that chemically polluted water, po oczyszczeniu w dalszym ciągu wysyła fale elektromagnetyczne o długościach charakterystycznych dla danych usuniętych substancji. Then we do not have water, for example, chlorine, Cadmium, lead, alumina and the like., ale wibracje dalej pozostają. It turns out, that the removal of mechanical impurities and water chemistry is not enough – niezbędne jest przywrócenie jej właściwej informacji elektromagnetycznej „wody naturalnej’.

Właściwa „woda naturalna” o pierwotnej strukturze, to ta jaką spotykamy w lodowcach, pristine rivers, clear lakes. In nature, water, podlega oddziaływaniu pola magnetycznego ziemi, sunlight, the rays of the moon, It flows through different types of rock, dancing with the wind, Falu, foams, falls into a vortex, opada kaskadami. Continuous traffic and all other factors affecting its renewal. Then the water brings with it enormous amounts of energy and information, which shall inform all living organisms. Potrafi się bronić i jak mówią przyrodnicy ma swój własny system odporności.

Publications many scientists of the late twentieth century prove, that water devoid of energy or energy-poor, It does not have any orderly structure. In turn, water valuable energy has a crystalline structure of so-called. heksagonalną. After freezing creates beautiful crystals (always on the basis of a hexagon), które ulegając pionowemu zagęszczeniu tworząc charakterystyczne ugrupowania przypominające budową kryształy kwarcu.

Experiments have shown, that incorrect information stored in water can be canceled by using carefully selected parameters of ultrasound, Infrared, lasers or appropriate frequency magnetic fields.

Stan taki możemy osiągnąć stosując urządzenia, które wykorzystując prawa natury przywracają wodzie jej pierwotną strukturę. Urządzenia te na zasadzie rezonansu – odnawiają wodę zmieniając biegunowość z ujemnej na dodatnią. Powodują wzrost ilości rozpuszczonego w wodzie tlenu, nasilają procesy redukcji, korzystnie zmieniają wartość współczynnika pH.

As a result, the purified, a później ożywiona woda z sieci zmienia się odzyskując właściwości wody źródlanej. Wishing to counteract the negative influences of the environment, each person should drink about 0.3 l / 10 kg body weight highly valuable energy water. Doskonałe efekty daje również prysznic i kąpiel, gdyż kontakt strukturalnej wody ze skórą umożliwia przenoszenie energii dalej, increasing the potential for cell membranes.

University research results are surprising, for example, bathing in a tub filled with plain water, toksyn w wodzie ubywa – czyli wchłaniamy je przez skórę, kąpiąc się natomiast w wodzie o przywróconej strukturze toksyn przybywa, it separates them from the body.

Podobnie analiza porównawcza meridianów metodą biorezonansu wykazuje w organizmie człowieka po wypiciu wody witalizowanej wyraźną poprawę stanu czynnościowego, po wypiciu wody destylowanej wyraźny spadek.

The results clearly support, że pod wpływem ożywionej wody następuje wyraźna poprawa funkcjonowania organizmu. Drinking water regularly the structural supply the body with energy and nutrients, oxygenates the cells, utrzymujemy równowagę kwasowo – zasadową, We are improving the economy enzymatic, We recover thermal equilibrium of the body, zwiększamy usuwanie toksyn. W efekcie odbudowujemy odporność.

Doświadczalnie zaobserwowano wyraźne wspomaganie leczenia chorób skórnych (np. łuszczyca, fungal infections, egzemy, Allergies ..), przyspieszenie procesu gojenia się ran, poprawę pracy przewodu pokarmowego, wzmożenie procesu przemiany materii, regulację poziomu cukru i ciśnienia krwi, łagodzenie objawów szeregu chorób cywilizacyjnych z poprawą równowagi psychicznej i kondycji fizycznej.

Choć dbałość o formę, urodę i relaks znana jest od wieków, to jednak nigdy wcześniej nie było tak dużej potrzeby do poprawy komfortu życia i samopoczucia. The increasing isolation from the environment, intensive work, the increasing pace of life, muszą być równoważone efektywnym relaksem i świadomym wypoczynkiem. Moda na wellness jest powrotem do traktowania organizmu w sposób holistyczny.

Already 600 lat temu belgijska osada Spa, u stóp Ardenów sprzedała lecznicze źródła wykorzystując hasło sanus per aquam (SPA) – zdrowie dzięki wodzie, owocnie podkreślając, że woda jest lekarstwem i najlepszym kosmetykiem..

Najnowsze SPA XXI wieku to ośrodki, w których kompleks doskonale zsynchronizowanych zabiegów, po kilku dniach potrafi całkowicie zmienić nasze samopoczucie, odmładzając duszę, restoring inner peace and vital energy. Nie sposób jednak wyobrazić sobie takiego miejsca bez wysokoenergetycznej wody, o cudownych terapeutycznych i kosmetycznych właściwościach.

W ośrodkach stacjonarnych i dziennych zwłaszcza nie posiadających tryskających źródeł, witalizowanie wody jest niezbędne, gdyż tylko wówczas w pełni możemy uzyskać zamierzone efekty. Bardzo szybko taka woda dodaje sił, ułatwia odtrucie, poprawia krążenie limfy, zwiększa dotlenienie organizmu, zmniejsza objawy podrażnień skóry i alergii. W efekcie bioenergetycznie stymuluje cały organizm, wzmacniając działania różnych terapii i kuracji naturalnych przywracających stan homeostazy. Co ciekawe zmniejsza również zapotrzebowanie na mydła, szampony, przyspieszając wchłanianie kremów i balsamów przy mniejszym ich zużyciu.

Many years of research realize, że witalizowanie wody w basenach w 50-70 % accelerates cleaning, improves oxygen transport, eliminates the anaerobic metabolism, facilitates the decomposition of organic matter and increases the mineralization processes. Effectively eliminates chlorine from the water, reduces the aggressiveness, prevents growth of bacteria, algae and fungi. Yes protected water can reduce at least 50% cleaning products and preparations, preserving water.

Urządzenia przywracające strukturę wody, using sophisticated laws of nature, powodują nie tylko zmniejszenie zużycia środków chemicznych we wszelkich procesach oczyszczania, ale również eliminują osady wapnia i rdzy zalegającej w rurach systemów wodociągowych, heating and cooling. Zaś zmiana jonizacji powietrza i ograniczenie mikroflory w klimatyzacji, removes odors preventing the formation of any odor. Wykorzystując „ożywioną wodę” średnio w 50% maleją koszty operacyjne ośrodków SPA.

Miejsca, w których „przybliżamy naturę”, jednocześnie zapewniając pełną kompleksową odnowę i metamorfozę organizmu, są w stanie przyciągać rzesze zadowolonych klientów, dając pełną satysfakcję i niezłe dochody właścicielom.

Autor: Dr Grażyna Pająk

Komentarze

komentarze